Databeskyttelse

Databeskyttelse

 

Når Rigsombudsmanden i Grønland modtager og behandler din henvendelse, behandler rigsombuddet oplysninger om dig. Efter § 28 i anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), har rigsombuddet pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Rigsombuddet er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Rigsombudsmanden i Grønland

Indaleeqqap Aqq. 3

Postboks 1030, 3900 Nuuk

 

Telefon: +299 32 10 01

E-mail: ro@gl.stm.dk

Hvis du har spørgsmål til rigsombuddets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte rigsombuddet.

 

 1. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

 

 1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine personoplysninger med hjemmel i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6. Rigsombuddets behandling af dine oplysninger sker således som led i rigsombuddets myndighedsudøvelse.

 

Rigsombuddet behandler dine eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 4 (behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). Rigsombuddet er således forpligtet til at journalisere din henvendelse efter offentlighedslovens regler.

 

 1. Indsamling af personoplysninger

Rigsombuddet behandler alene de oplysninger om dig, som er indeholdt i din henvendelse. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger således af, hvilke oplysninger du har angivet i din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

 

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger (fx navn og e-mail).
 • Oplysninger i din henvendelse, som du selv har indsendt til rigsombuddet, herunder om private forhold, civilstatus, helbredsforhold, religiøs eller politisk overbevisning mv.

 

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 

 • Almindelige personoplysninger og identifikationsoplysninger (CPR-nummer).
 • Oplysninger om strafbare forhold.
 • Følsomme personoplysninger.

 

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Rigsombuddet kan – og skal i nogle tilfælde – videregive din henvendelse til offentlige myndigheder (fx et andet ressortministerium eller departement), Inatsisartut, Folketinget, Kongehuset, kommune, kredsret eller andre med henblik på besvarelse af henvendelsen. Du vil normalt modtage en underretning, hvis din henvendelse videregives til andre. Rigsombuddet overlader endvidere oplysninger til ministeriets databehandlere (fx Statens IT).

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Rigsombuddet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter persondatalovens § 31 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som rigsombuddet behandler om dig. Du har efter § 35 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod rigsombuddets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Efter § 37 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte rigsombuddet.

 

Du kan kontakte rigsombuddet, hvis du ønsker yderligere vejledning om dine rettigheder.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du kan klage over rigsombuddets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i persondatalovens § 40. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

//

 

Inuit pillugit paasissutissat illersugaanerat

 

Kalaallit Nunaanni Naalagaaffiup Sinniisoqarfiata saaffiginnissutit tiguguniuk suliaralugulu, naalagaaffiup sinniisoqarfiata illit pillutit paasissutissat suliarissavai.  Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqarnera pillugu peqqussummi nr. 1238-imi 14. oktober 2016-imeersumi (Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit) § 28 malillugu, illit pillutit paasissutissat suliarineqartarnerat pillugu ilisimatitsivigissallutit naalagaaffiup sinniisoqarfiata pisussaaffigaa.

 

Paasissutissat tulliuttut ilinnut tunniuttussaavagut:

 

 1. Paasissutissat akisussaaffigaagut – qanoq ilillutit attaveqarfigisinnaavisigut?

Illit pillutit paasissutissat suliarineqarnerannut atatillugu naalagaaffiup sinniisoqarfia paasissutissanut akisussaasuuvoq.  Uagut attaveqarfigineqarsinnaanerput pillugu paasissutissat ataani nassaarisinnaavatit:

 

Rigsombudsmanden i Grønland

Indaleeqqap Aqq. 3

Postboks 1030, 3900 Nuuk

 

Oqarasuaat: +299 32 10 01

E-mail: ro@gl.stm.dk

Illit pillutit paasissutissat naalagaaffiup sinniisoqarfianit suliarineqarneri pillugit apeqqutissaqaruit, naalagaaffiup sinniisoqarfianut saaffiginninnissannut tamatigut tikilluaqquneqarputit.

 

 1. Inunnik paasissutissanik suliarinnittarnermi siunertaasoq

Oqartussaaffiup ingerlanneqarneranut atatillugu illit pillutit paasissutissat naalagaaffiup sinniisoqarfiata suliarisarpai.  Tassunga atatillugu saaffiginnissutit pisarialimmik suliap suliarineqarnissaanut malittarisassat malillugit suliarineqassaaq, matumani assersuutigalugu pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsit malillugu journalimut allattuineq ilanngullugu, soorlu aamma saaffiginnissutit allagaateqarfeqarneq pillugu inatsit malillugu toqqorneqartussaasoq.

 

 1. Illit pillutit paasissutissat suliarineranni inatsisitigut tunngaviit

Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisimmi § 6, imm. 1, nr. 6-imi periarfissaliissut atorlugu naalagaaffiup sinniisoqarfiata illit pillutit paasissutissat suliarissavai.  Taamaalilluni oqartussaaffiup ingerlanneqarnerata ilaattut naalagaaffiup sinniisoqarfiata illit pillutit paasissutissanik suliarinninnera pissaaq.

 

Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisimmi § 7, imm. 2 ,nr. 4-ikkut periarfissaliissut atorlugu (pisinnaatitaaffiit inatsimmi aalajangersakkat aalajangersarneqarnissaannut, atuutsinneqarnissaannut imaluunniit illersorneqarnissaannut suliarinninneq pisariaqarpoq) illit pillutit paasissutissat mianersuuttariaqassappata mianersuunneqartussat, nammineerlutit tunniussimasatit, naalagaaffiup sinniisoqarfiata suliarissavai.  Taamaalilluni saaffiginnissutivit, pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi aalajangersakkat malillugit, journalimut allannissaanut naalagaaffiup sinniisoqarfia pisussaatitaavoq.

 

 1. Inunnik paasissutissanik katersineq

Taamaallaat paasissutissat ilinnit saaffiginnissummiittut naalagaaffiup sinniisoqarfiata suliarisarpai.  Paasissutissat suut illit saaffiginnissutinni taasimaneritit, paasissutissat suut suliarineqarnissaannut taamaalilluni apeqqutaasarpoq.  Paasissutissat tulliuttut ilaatigut makkuninnga imaqarsinnaapput:

 

 

 • Attaveqarfigineqarnissamut- aamma kinaassutsip paasineqarnissaa pillugit paasissutissat (assersuutigalugu ateq aamma e-maili).
 • Paasissutissat, saaffiginnissutinniittut, nammineerlutit naalagaaffiup sinniisoqarfianut nassiussimasatit, matumani nammineq inuunermi pissutsit pillugit, aappariinneq pillugu, peqqissuseq pillugu, upperisaq pillugu imaluunniit politikkikkut aalajangiussimasat il.il. pillugit paasissutissat ilanngullugit.

 

Inunnik paasissutissat suussusaat tulliuttut pineqarsinnaapput:

 

 • Inuk pillugu paasissutissat nalinginnaasut aamma ilisarineqarsinnaaneq pillugu paasissutissat (CPR-normu).
 • Pissutsit pillaatissiissutaasinnaasut pillugit paasissutissat.
 • Inuk pillugu paasissutissat mianersuuttariaqartut.

 

 1. Tigusisussat imaluunniit tigusisussat sumut ataneri

Saaffiginnissutivit akineqarnissaa siunertaralugu, illit saaffiginnissutit naalagaaffiup sinniisoqarfiata pisut ilaanni ingerlateqqissinnaavaa – aamma pisut ilaanni oqartussaasunut ingerlateqqittussaallugu (assersuutigalugu ministereqarfimmut oqartussaasumut akisussaasumullu allamut imaluunniit naalakkersuisoqarfimmut), Inatsisartunut, Folketingimut, Kunngeqarfimmut, kommuninut, najukkami eqqartuussivimmut imaluunniit allanut.  Saaffiginnissutit allanut ingerlateqqinneqassappat, nalinginnaasumik tamanna pillugu nalunaarfigineqassaatit.  Aamattaaq ministereqarfiup paasissutissanik suliarinnittartuinut (assersuutigalugu Statens IT-mut) paasissutissat naalagaaffiup sinniisoqarfiata tunniuttarpai. 

 

 1. Inunnik paasissutissat toqqortarineqarnerat

Illit pillutit paasissutissat allagaataasivik pillugu inatsimmi , lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016-imeersumi, aalajangersakkat malillugit allagaataasivimmut inissinneqarnissaasa imaluunniit kasiilerneqarnissaasa tungaannut naalagaaffiup sinniisoqarfiata suliarissavai.  Inatsisigut imaluunniit allaffissornikkut pisariaqartitsisoqarunnaartillugu, paasissutissat kasiilerneqassapput (nungutinneqassapput).

 

 1. Pisinnaatitaaffitit

Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmi § 31 malillugu, illit pillutit naalagaaffiup sinniisoqarfiata suliaata paasissutissartaanik aallaaviatigut takunnissinnaatitaavutit.  Aammattaaq pisuni immikkut ittuni, § 35 malillugu naalagaaffiup sinniisoqarfiata inatsisit malillugit illit pillutit paasissutissanik suliarinninnera naammagittaalliuutigisinnaavat.

 

Illit pillutit paasissutissanik eqqunngitsoqarpat, paasissutissat eqqunngitsut aaqqinneqarnissaat § 37 malillugu pisinnaatitaaffigivat

 

Pisinnaatitaaffitit atorusukkukkit naalagaaffiup sinniisoqarfia attavigissavat.

 

Pisinnaatitaaffitit pillugit annertunerusumik ilitsersorneqarusukkuit, naalagaaffiup sinniisoqarfia attavigisinnaavat.

 

 1. Datatilsynimut naammagittaalliorneq

Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmi § 40-mi malittarisassat malillugit naalagaaffiup sinniisoqarfiata illit pillutit paasissutissanik suliarinninnera pillugu Datatilsynimut naammagittaalliuuteqarsinnaavutit.   Borger.dk-mi digitaliusumik allakkanik nakkartitsivik atorlugu Datatilsynet attaveqarfigisinnaavat, nalinginnaasumik e-mailikkut ugguuna dt@datatilsynet.dk-ikkut attaveqarfigisinnaavat imaluunniit allakkatigut nalinginnaasutigut uunga allaffigisinnaavat; Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.