Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet.

Rigsombudsmanden i Grønland er rigets øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Grønlands selvstyre kan opfordre rigsombudsmanden til at deltage i forhandlinger. Endvidere skal rigsombudsmanden snarest muligt underrettes af Grønlands selvstyre om vedtagne retsforskrifter, der udstedes af selvstyret.

Rigsombuddets opgaver består endvidere af:

1.

Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet, at overvære Inatsisartuts samlinger samt afgive indberetninger til Statsministeriet og andre relevante ministerier om Inatsisartuts drøftelser.

2.

Varetagelse som overøvrighed, på samme måde som statsforvaltningerne i Danmark, af familieretlige anliggender.

3.

Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg i Grønland fra Kongehuset, Folketinget og regeringen m.fl. og deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.

4.

Koordinering af de i Grønland værende statslige myndigheders mere principielle henvendelser til Grønlands selvstyre.

5.

Udfærdigelse af transitopholdstilladelser til Thule Air Base til danske statsborgere, som har bopæl i Grønland.

6.

Afholdelse af valg i Grønland til Folketinget samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.

7.

Afgørelser af klager om folkeregistrering.

8.

Indstilling om kongelige hædersbevisninger (ridderordener, medaljer og hæderstegn).

Endvidere er rigsombudsmanden formand for Den Grønlandske Fond.