Folketingsvalg og folkeafstemninger

I henhold til bekendtgørelse nr. 916 fra 28. juni 2018 af lov om folketingsvalg i Grønland ledes folketingsvalg og folkeafstemninger af Rigsombudsmanden i Grønland.

Rigsombudet fører en valgbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om valget samt resultatet heraf.

I hver kommune ledes valget af en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af kommunalbestyrelsens formand og mindst 2 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens formand er formand for valgbestyrelsen.