Whistleblowerordning

Du kan som bl.a. ansat hos Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne sende oplysninger om kritisable forhold ind til Statsministeriets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du er som ansat ved rigsombuddene ikke omfattet af whistleblowerloven, som trådte i kraft den 17. december 2021. Indberetninger behandles derfor efter tidligere gældende fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, som du kan finde her. Her kan du bl.a.  læse om andres adgang til aktindsigt i dit navn og om rettighederne for den person, der indberettes om.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Det kan være nødvendigt for Statsministeriet at stille dig opfølgende spørgsmål i tilfælde, hvor sagen ikke vurderes at være tilstrækkeligt oplyst, eller vejlede dig i tilfælde, hvor Statsministeriet ikke vurderes at være rette modtager af indberetningen. Hvis du ikke angiver kontaktoplysninger kan Statsministeriet kun komme i kontakt med dig, hvis du løbende logger på den digitale whistleblowerportal og besvarer eventuelle spørgsmål. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at du på forsvarlig vis opbevarer den 16-cifrede nøglekode, der fremkommer efter indberetningen er indsendt.

Du kan finde Statsministeriets whistleblowerordning her.