Ansatte ved Rigsombuddet

Rigsombudsmand Mikaela Engell

Souschef Morten Nornild 

Fuldmægtig Caroline Støve 

Fuldmægtig Linda Fris Rasmussen 

Kontorfuldmægtig NajâraK Kleist Heilmann 

Kontorfuldmægtig Leo Ringsted 

Overassistent Nina Rosing Karlsen

Cheftolk Karolina Platou Jeremiassen

Tolk LârsêraK Nielsen 

Studentermedhjælper Robin F. M. Hillestrøm