Ansatte ved Rigsombuddet

Rigsombudsmand Julie Præst Wilche

Retschef og souschef Morten Nornild 

Administrationsleder Tina Davidsen

Konsulent Inge Høst Seiding

Fuldmægtig Caroline Støve 

Fuldmægtig Lasse G. Jensen

Fuldmægtig Hans-Kaali Davidsen 

Fuldmægtig Moses Marcussen-Mølgaard

Kontorfuldmægtig Najârak Kleist Heilmann 

Kontorfuldmægtig Nina Rosing Carlsen 

Cheftolk (vakant)

Tolk LârsêraK Nielsen  

Studentermedhjælp Malu Lynge Petersen