Ansatte ved Rigsombuddet

Rigsombudsmand Julie Præst Wilche

Souschef Morten Nornild 

Fuldmægtig Caroline Støve 

Fuldmægtig Lasse G. Jensen

Fuldmægtig Hans-Kaali Davidsen 

Kontorfuldmægtig Najârak Kleist Heilmann 

Kontorfuldmægtig Leo Ringsted 

Overassistent Nina Rosing Carlsen

Cheftolk Karolina Platou Jeremiassen

Tolk LârsêraK Nielsen  

AC-Fuldmægtig Tina Davidsen

Studentermedhjælp Malu Lynge Petersen