FN's Verdensmål

Rigsombuddet arbejder med FN's verdensmål.

Handlingsplan for implementering af verdensmål hos Rigsombuddet i 2023.

I lyset af regeringens fokus på bæredygtighed, ambitiøs klimahandling samt den aktuelle energikrise vil Rigsombuddet i Grønland i 2023 arbejde med at fremme verdensmål nr. 12 (ansvarlig produktion og forbrug) og 13 (klimaindsatsen).

Rigsombuddet vil derved samtidig bidrage til at opfylde Naalakkersuisuts ambitioner og målsætninger for implementering af verdensmålene som beskrevet i Kortlægning af initiativer, udfordringer og potentialer for fremtidig implementering af FN’s agenda 2030 i Grønland.

 

Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

 

I Grønland er der et stigende fokus på at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre. Det handler blandt andet om, at affald skal håndteres forsvarligt, og at mængden af affald generelt skal reduceres gennem genanvendelse. Særligt spørgsmålet om reduktion af affald er relevant i Grønland, hvor mulighederne for at bortskaffe affald på miljørigtig vis er meget begrænsede. Det er et område, hvor Rigsombuddet kan bidrage med nogle praktiske tiltag. Konkret vil Rigsombuddet i 2023 arbejde for at:

 • Fremme bæredygtig indkøbspraksis på Rigsombuddet ved at øge fokus på genanvendelige produkter eller produkter som et resultat af genanvendelse.
 • Reducere forbruget af papir, printertoner og kontorartikler mm.
 • Øge bevidstheden om mængden af affald på Rigsombuddet.
 • Deltage i den årlige affaldsindsamling i Nuuk, Saligaatsoq.
 • Indføre fælles pantordning.
 • Udarbejde og iværksætte en handleplan for området, som kan række ud over 2023, og som kan være med til at sikre en løbende justering af Rigsombuddets indsatser.

Verdensmål nr. 13 – Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

 

Ligesom den øvrige del af den arktiske region er Grønland meget påvirket af klimaforandringerne – særligt når det handler om temperaturstigninger. I Grønland er der derfor stor interesse i at fremme initiativer, der kan begrænse klimaforandringerne.

Rigsombuddet vil fokusere på at reducere og omlægge medarbejdernes rejseaktiviteter. Konkret vil Rigsombuddet i Grønland i 2023:

 • Udskifte Rigsombuddets tjenestebil med en emissionsfri bil.
 • Have fokus på at reducere antallet af tjenesterejser ved at afholde flest mulige virtuelle møder, og ved – hvor tjenesterejser er nødvendige – at samle flest mulige aftaler/møder for på den måde at reducere behovet for flyrejser.
 • Sikre løbende overgang til lavenergi belysning.
 • Gennemføre en intern adfærdskampagne for at sikre medarbejdernes fokus på energiforbruget.
 • Gennemgå Rigsombuddets bygning og varmesystem for at identificere evt. tiltag, som kan reducere det daglige energiforbrug.
 • Udarbejde en handlingsplan for klimaindsatsen, som kan række ud over 2023, og som kan være med til at sikre en løbende justering af Rigsombuddets indsatser.