Meddelelse om valg til Europa-Parlamentet i Danmark

Rigsombuddet skal hermed bekendtgøre, at der i Danmark afholdes valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024.

Ret til at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget har enhver dansk statsborger med midlertidigt ophold i Grønland.

Der kan brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget ved henvendelse til de grønlandske kommuners folkeregistre eller til særligt bemyndigede stemmemodtagere.

www.valg.im.dk findes der en oversigt over de partier og kandidater, der er opstillet til valget.

 

Personer, der har fast bopæl i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalget.

Der gælder visse undtagelser herfor, hvis vælgeren opholder sig i Grønland af nogle nærmere angivne særlige grunde, f.eks. som udsendt af staten eller en dansk myndighed eller virksomhed.

Personer, der midlertidigt har taget ophold i Grønland, kan ansøge om at blive optaget på valglisten.

På Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside findes flere oplysninger om udlandsdanskeres valgret, herunder om proceduren for optagelse på valglisten for personer med bopæl i Grønland: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/.

 

For yderligere vejledning er I velkommen til at kontakte rigsombuddet.