Blanketter

Ved at klikke på en af nedennævnte links, kommer blanketten frem på skærmen. Herefter kan blanketten udskrives, udfyldes, underskrives og indsendes pr. post.

Blanketter til brug for faderskab og medmoderskab henholdsvis assisteret reproduktion

Blanket 1. Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab

Blanket 2. Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab

Blanket 3. Erklæring om registrering af faderskab

Blanket 4. Erklæring om registrering af medmoderskab

Blanket 5. Anerkendelse af faderskab

Blanket 6. Anerkendelse af medmoderskab

 

Blanketter til brug for separation eller skilsmisse

Vejledning om separation eller skilsmisse

Ansøgning om separation/skilsmisse

Ansøgning om skilsmisse på baggrund af separationsvilkårene

Erklæring til brug for skilsmisse pga 2 års adskillelse §30

Erklæring til brug for skilsmisse pga ægteskabsbrud §31

Aftaler om forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om ophør af den fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndigheden

Blanketter til brug for ansøgning om børnebidrag/ægtefællebidrag

Vejledning om børnebidrag

Vejledning om ægtefællebidrag

Oplysningsskema

Ansøgning om børnebidrag

Ansøgning om konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag (særbidrag)

Ansøgning om uddannelsesbidrag

Ansøgning om ændring af ægtefællebidrag

Blanketter til brug for adoption

Ansøgning til brug for fremmedadoption

Ansøgning til brug for familieadoption

Ansøgning til brug for stedbarnsadoption

Helbredserklæring

Helbredsattest

Formueopgørelse

Budgetskema

Blanketter til brug for ansøgning om fri proces

Ansøgning om fri proces (dk)

Ansøgning om fri proces (kal)

Blanketter vedrørende umyndiges midler

Ansøgning om udbetaling af midler

Blanketter til brug for Thule Air Base

Ansøgning om tilladelse til transitophold på Thule Air Base (Danske statsborgere bosiddende i Grønland)

Samtykkeerklæring

Blanketter til brug for ansøgning om ændring af navn

Ansøgning om navneændring

Samtykke til navneændring vedr. plejebarn

Samtykke til navneændring ægtefælle

***

Download af PDF PC: Klik på højre muse-knap, vælg 'Gem destination som...', herefter vælges, hvor man vil gemme filen. MAC: Hold muse-knappen nede, vælg 'Indlæs hyperlink på disk', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc.