Kursus på rigsombuddet: Fri proces i Grønland – en nøgle til proces og indhold

Onsdag den 22. februar 2023 afviklede rigsombuddet et velbesøgt minikursus for byens interesserede jurister og advokater omkring fri proces i Grønland. Kurset gennemgik ”den gode ansøgning” og indebar et dybt kig ind i både regler og praksis for tildeling af fri proces til retssager i den civile retsplejes former.

Fri proces bevilges af Rigsombudsmanden i Grønland under nærmere både økonomiske og indholdsmæssige betingelser. En bevilling til fri proces indebærer som udgangspunkt, at den pågældende borger og part i en civil retssag er fritaget for de fleste eller alle sagsomkostninger.

Du kan læse nærmere om fri proces på rigsombuddets hjemmeside: https://www.rigsombudsmanden.gl/sagsomraader/familie-og-personret/fri-proces/

Billedtekst: Rigsombuddets ansvarlige jurist for fri proces, Lasse Gravholt Jensen, og retschef Morten Nornild afviklede onsdag kurset i fri proces.