Orientering 9, 2023

Rigsombudsmanden i Grønland har i dag offentliggjort sin orientering nr. 09/2023.

Orientering nr. 09/2023 indeholder følgende emner:

  • IA’s indspil til det kommende forsvarsforlig
  • Næsten 700 krydstogtsanløb planlagt for 2023
  • Dansk Metal varsler flystrejke
  • Landsplanredegørelse fokuserer på vedligehold og lokale vilkår
  • Landskassen præsterede et overskud på 113 mio. kr. i 2022 
  • Sundhedskommissionens har fremlagt sin betænkning
  • Grønlands mulige tilslutning til Paris-aftalen
  • Royal Arctic Line kom ud af 2022 med et stort underskud
  • Udredning om spiralsagen
  • Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke trækker sig

 

Den fulde Orientering kan læses her: 

pdf (240 Kb)