Folkeafstemninger

Folkeafstemninger i Grønland finder sted samme dag som i de øvrige dele af riget.

Rigsombudet bekendtgører lovforslaget eller loven med oplysning om dagen for folkeafstemningen. Bekendtgørelse sker tidligst 18 søgnedage (hverdage) og så vidt muligt 12 søgnedage (hverdage) før afstemningsdagen.

Berettiget til at deltage i folkeafstemningen er enhver, der har valgret til folketingsvalg. Folkeafstemningen foregår efter reglerne om folketingsvalg.

På stemmesedlen ved folkeafstemninger skal på dansk og grønlandsk være trykt ordet ”Folkeafstemning” samt klart adskilt ordene ”Ja” og ”Nej”. Såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller loven sættes kryds i ”Ja”, hvis vælgeren stemmer imod lovforslaget eller loven sættes kryds i ”Nej”.

Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med reglerne for folketingsvalg.

Opgørelse og indberetninger om afstemningens resultat sker i overensstemmelse med reglerne for folketingsvalg.

Rigsombudet kan foretage sådanne afvigelser fra lovens regler, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgenes gennemførelse i det hele fortsat er sikret.