Nuværende rigsombudsmand

Mikaela Grønland.jpg

Mikaela Engell
Født 1956
Cand.mag 1983

2011-

Rigsombudsmand i Grønland

2005-2011

Chefkonsulent, rådgiver i grønlandske og arktiske spørgsmål, Udenrigsministeriet

2003-2005

Udenrigsdirektør, Grønlands Hjemmestyre

2001-2003

Kst udenrigsdirektør, Grønlands Hjemmestyre

1999-2001

Kontorchef, Udenrigsdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre

1995-1999

Ministersekretær, Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø, Grønlands Hjemmestyre

1993-1995


Fuldmægtig, information og forebyggelse, Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø, Grønlands Hjemmestyre

1984-1993


Undervisning, Grønlands Seminarium og Niuernermik Ilinniarfik, Tolke- og Oversætteruddannelse