Rigsombudsmanden i Grønland søger 1 sagsbehandler til området for faderskab og børnebidrag

En stilling som sagsbehandler ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledige til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Vi søger

En sagsbehandler primært til behandling af faderskabs- og bidragssager. Der vil også være mulighed for andre opgaver inden for rigsombuddets øvrige områder. Stillingen indgår i et team med ombuddets 6 jurister. Oplæring i de særlige grønlandske regler, sagsbehandling og F2 vil finde sted ved embedet.

 

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Rigsombuddets opgaver

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.  Rigsombuddet varetager behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. Herudover foretages indberetninger fra samlinger i Inatsisartut (Grønlands Landsting). Rigsombuddet tilrettelægger og afholder endvidere Folketingsvalg, danske folkeafstemninger mv. Rigsombuddet behandler sager om ikraftsættelse af dansk lovgivning i Grønland, og rigsombuddets tolkefunktion varetager oversættelse af rigslovgivning til grønlandsk. Endelig er rigsombuddet ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af officielle besøg fra f.eks. Folketinget og Kongehuset. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl.

 

Vi lægger vægt på

Det er et krav, at du har erfaring fra netop faderskabs- og/eller bidragsområdet, og at du behersker dansk, da sagsbehandlingen foregår på dette sprog. Det er endvidere et krav, at du har lyst til og evner at arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner. Da vi er en lille institution med 13 medarbejdere er det vigtigt, at du ikke er bange for at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner. Endelig er det vigtigt, at du har mod på mødet med det grønlandske samfund.

 

Nyuddannede opfordres til at søge, da oplæring vil kunne finde sted. Det vil være en fordel, hvis du behersker engelsk. Beherskelse af grønlandsk vil være en fordel, men er ikke en betingelse.

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation efter reglerne for medarbejdere i statens tjeneste i Grønland. Der kan eventuelt ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Der kan anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Rigsombuddet råder over et antal huse, som anvendes til personaleboliger, og der er også adgang til boliganvisning i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger. Husleje betales efter gældende regler. Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rigsombudsmand Julie Præst Wilche eller souschef Morten Nornild, Rigsombuddet, telefon (+ 299) 32 10 01. (Vær opmærksom på, at der er 3 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark).

 

 

Skriftlig ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis skal være Rigsombuddet i hænde senest 22. februar 2024. Ansøgning sendes via e-post til ro@gl.stm.dk. Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.