Rigsombudsmanden i Grønland søger en juridisk fuldmægtig til behandling af faderskabs- og bidragssager (cand.jur.)

En stilling som jurist ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

 

Arbejdsopgaver

Vi søger en juridisk sagsbehandler (cand.jur.) primært til behandling af faderskabs- og bidragssager. Der vil også være mulighed for andre opgaver inden for rigsombuddets øvrige områder. Stillingen indgår i et team med ombuddets 6 øvrige jurister.

 

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Om Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.  Rigsombuddet varetager derudover behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl.

 

Kvalifikationer

Det er et krav, at du er uddannet cand.jur., og at du behersker dansk, da sagsbehandlingen foregår på dette sprog. Beherskelse af grønlandsk vil være en betydelig fordel, da rigsombuddets juridiske afdeling har en omfattende servicefunktion af både borgere og andre myndigheder i Grønland. Det er endvidere et krav, at du kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner. Da vi er en lille institution med 15 medarbejdere, er det vigtigt, at du er fleksibel og er er indstillet på at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner.

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har praktisk erfaring med faderskabs- og/eller bidragsområdet.  Nyuddannede opfordres på den baggrund også til at søge, idet en grundig oplæring i sagsområdet vil finde sted.

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation efter reglerne for medarbejdere i statens tjeneste i Grønland. Der kan eventuelt ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Der kan anvises bolig i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Husleje betales efter gældende regler. Der ydes til- og fratrædelsesrejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rigsombudsmand Julie Præst Wilche eller sous- og retschef Morten Nornild, Rigsombuddet, telefon (+ 299) 32 10 01. (Vær opmærksom på, at der er 3 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark).

 

 

Skriftlig ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis skal være Rigsombuddet i hænde senest 5. maj 2024 kl. 12. Ansøgning sendes via e-post til ro@gl.stm.dk. Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.