Rigsombudsmanden i Grønland søger cheftolk

 

En stilling som cheftolk ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledig til besættelse pr. 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

 

Arbejdsopgaver

Vi søger en cheftolk med ansvar for den samlede proces i oversættelsesopgaver fra danske ressortmyndigheder. Du vil få et tæt samarbejde med rigsombuddets korps af eksterne tolke og kommer til at kvalitetssikre produkter herfra, ligesom du får egne mindre oversættelsesopgaver. Der vil også være mulighed for andre opgaver inden for rigsombuddets øvrige områder.

 

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Om Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.  Rigsombuddet varetager derudover behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl.

 

Kvalifikationer

Det er et krav, at du har gennemført en tolkeuddannelse eller har tilsvarende kvalifikationer. Erfaring med oversættelse af komplicerede tekster, herunder gerne lovgivning, er en betydelig fordel.

 

Vi forventer, at du er rutineret bruger af Office-pakken. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaringer med at arbejde selvstændigt og disciplineret i et ESDH-system. Oplæring i rigsombuddets ESDH finder sted ved ansættelsesstart.

 

Da vi er en lille institution med 15 medarbejdere, er det vigtigt, at du er fleksibel og er indstillet på at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner.

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation efter reglerne for medarbejdere i statens tjeneste i Grønland. Der kan eventuelt ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår. Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes.

 

Der kan anvises bolig i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Husleje betales efter gældende regler. Der ydes til- og fratrædelsesrejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rigsombudsmand Julie Præst Wilche på telefon +299 32 10 01.

 

Skriftlig ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis skal være Rigsombuddet i hænde senest 19. juni 2024. Ansøgning sendes via e-post til ro@gl.stm.dk. Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.