Ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Rigsombudsmanden i Grønland om at pålægge din ægtefælle at betale bidrag til dig.

Under ægteskabet kan du søge om ægtefællebidrag, både hvis I bor sammen, og hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen.

Både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag.

 

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse

Bliver I separeret eller skilt, bortfalder ægtefællernes pligt til at forsørge hinanden. Hvis I bliver separeret eller skilt ved rigsombuddet, kan I aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden. Det vil sige, at den ene skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid, forsørgelsen skal vare, for eksempel et bestemt antal år fra separationen eller skilsmissen.

I behøver ikke at fastsætte et bestemt beløb. Det kan rigsombuddet hjælpe jer med. I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at der indtil videre skal betales 0 kr. Så vil der først blive fastsat et beløb, når en af jer ønsker det.

Hvis I er enige om, at ægtefællebidraget skal være et bestemt beløb, bør I også aftale, om rigsombuddet skal kunne ændre beløbets størrelse, hvis en af jer søger om det.

Ved separationen kan I vælge, om jeres aftale om ægtefællebidrag kun skal gælde i separationsperioden. Det er op til jer. I har også mulighed for at tage spørgsmålet om ægtefællebidrag op igen ved skilsmissen.

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidrag, kan I ikke blive separeret eller skilt ved rigsombuddet. I stedet skal I henvende jer til kredsretten, hvor spørgsmålet om ægtefællebidrag vil indgå i separationen eller skilsmissen.

 

Bidragets størrelse

Hvis I ikke selv aftaler et bestemt beløb, kan rigsombuddet hjælpe jer. Beløbet bliver fastsat med udgangspunkt i nogle vejledende retningslinjer fastsat af Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Her indgår blandt andet:

· Ægtefællernes indkomst før skat

· Om der er udgifter til børnebidrag. Børnebidrag og andre forpligtelser over for børn, er de eneste udgifter, der indgår

Du kan læse mere om retningslinjerne for fastsættelse af ægtefællebidrag på Familieretsafdelingens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk

 

Ansøgning

Under ægteskabet

Hvis du vil søge om ægtefællebidrag under ægteskabet, f.eks. hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland. Der er ikke et ansøgningsskema, men du må så udførligt som muligt beskrive, hvorfor du mener, at din ægtefælle skal betale bidrag til dig, selv om I stadig er gift.

Ved separation og skilsmisse

Skal I separeres eller skilles ved Rigsombudsmanden i Grønland, vil spørgsmål om ægtefællebidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Skal I separeres eller skilles ved kredsretten, vil spørgsmål om ægtefællebidrag også blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

 

Ændring

Hvis du vil søge om ændring af bidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde din sag om ægtefællebidrag, det vil sige rigsombuddet eller kredsretten. I kan også selv aftale ændringer i bidragets størrelse.

Hvis det var rigsombuddet, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du udfylde et ansøgningsskema om ændring. Du kan finde ansøgningsskemaet på rigsombudsmandens hjemmeside. Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland og hos det lokale politi uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til det lokale politi uden for Nuuk.

Bemærk: Hvis I er separeret eller skilt hos rigsombuddet og I aftalte, at rigsombuddet ikke kan ændre ægtefællebidragets størrelse, kan bidraget kun ændres af kredsretten.

Hvis det var kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du henvende dig til kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.

 

Bortfald

Pligten til at betale ægtefællebidrag bortfalder automatisk i to tilfælde:

  • Hvis den, der betaler bidrag, dør
  • Hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen eller dør