Navne

Navneændring

Ønsker du et nyt navn, skal du nøje overveje, hvad du gerne vil hedde. Du kan kun ændre dit navn til godkendte navne. Du kan finde en liste over godkendte danske navne på familiestyrelsens hjemmeside. På sprognævnets hjemmeside kan du bestille en fortegnelse over godkendte grønlandske navne.

Hvilken myndighed, der skal behandling din ansøgning om ændring af navn, bestemmes af, om du vil ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn.


Kirkekontor
Du skal henvende dig til dit lokale kirkekontor, hvis du vil ændre:

  • fornavn(e)
  • eller have en af dine forældres efternavne som efternavn eller mellemnavn


Du skal huske at medbringe:

  • Din originale dåbs- eller navneattest


På kirkekontoret skal du udfylde en blanket.

Herefter skal du sende din originale dåbs- eller navneattest samt blanketten til kirkekontoret i det præstegæld, hvor du er født eller døbt.


Vielsesmyndigheden
Du skal henvende dig til den vielsesmyndighed, hvor du er blevet viet, hvis du ønsker at

  • tage din ægtefælles efternavn, eller
  • hvis du ønsker at ændre dit efternavn til det du havde før vielsen


Vielsesmyndigheden kan være kommunen eller præstegældet:

  • Er I viet i kirken, skal du henvende dig til kirkekontoret i din hjemby
  • Er I viet på kommunekontoret, skal du henvende dig til kommunekontoret


Rigsombudsmanden i Grønland
Du skal henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland, hvis du i øvrigt ønsker at ændre dit mellemnavn eller efternavn. Det gælder f.eks., hvis du vil have

  • dine forældres, plejeforældres, bedsteforældres eller oldeforældres navn,
  • et helt nydannet efternavn, eller
  • dit og din ægtefælles efternavne forbundet med en bindestreg

 

 

Du søger om navneændring ved at udfylde denne blanket. Ved navneændring for ægtefæller skal der tillige udfyldes en samtykkeerklæring. Ved navneændring for plejebørn skal der tillige udfyldes en samtykkeerklæring.