Forældremyndighed

Forældreansvarsloven

Den 1. juli 2016 trådte forældreansvarsloven i kraft i Grønland. Loven regulerer spørgsmålet om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Efter forældreansvarsloven skal afgørelser om barnet træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet og der skal altid tages hensyn til barnets synspunkter.

 

Forældremyndighed

Aftaler om forældremyndighed skal i Grønland registreres eller godkendes af Rigsombudsmanden i Grønland.

Forældre, der er gift med hinanden, har som udgangspunkt fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene er separeret ved barnets fødsel har moderen dog forældremyndigheden alene, medmindre faderens faderskab er fastslået ved anerkendelse eller dom.

Forældre, der ikke er gift med hinanden har fælles forældremyndighed, hvis de anmelder aftale om det til Rigsombudsmanden.

Forældrene har også fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel og mandens faderskab er fastslået ved anerkendelse eller dom.

Ellers har moderen forældremyndigheden alene.

 

Aftaler om forældremyndighed

Der kan indgås følgende aftaler om forældremyndighed:

- aftale om at der skal være fælles forældremyndighed

- aftale om at fælles forældremyndighed ophører og at forældremyndigheden tilfalder den ene af forældrene alene

- aftale om at forældremyndighed overføres fra den ene af forældrene til den anden.

 

Disse aftaler skal anmeldes til Rigsombudsmanden i Grønland for at være gyldige. Under en retssag om forældremyndigheden skal aftalen anmeldes til retten.

Forældre kan aftale, at forældremyndigheden overføres til andre end forældrene. Sådanne aftalen skal godkendes af Rigsombudsmanden for at være gyldige.

 

Blanketter (m/vejledninger) til de ovennævnte aftaler kan downloades nedenfor eller fås hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af ophør af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden

 

Samvær

Afgørelser om samvær træffes i Grønland altid af retten.

Et barn har ret til kontakt med begge sine forældre. Hvis forældrene ikke bor sammen, har barnet ret til samvær med den af forældrene, som barnet ikke bor hos.

Det er den forælder, barnet ikke bor hos, der kan søge retten om at fastsætte samvær.

Retten kan efter ansøgning ændre samværet.

 

Bopæl

Afgørelser om barnets bopæl træffes i Grønland altid af retten.

Har barnets forældre fælles forældremyndighed bestemmer forældrene i fællesskab, hvor barnet skal bo.

 

Har én af forældrene forældremyndigheden alene, kan denne alene bestemme, hvor barnet skal bo. En forælder, der vil ændre sin egen eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.

 

Retten kan efter ansøgning afgøre, hvor barnet skal bo.