2011

Love

L 223 22.03 for Grønland om visse spil

L 1371 28.12. om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tkjenestemænd m v i Grønland


Anordninger

A 989 14.10. om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler

A 991 14.10 om ikrafttræden for visse bestemmelser i lov om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og visse andre love


Bekendtgørelser

Bek. 23 13.01.11 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 147 24.02 om ophævelse af bekendtgørelse om skibsfartens betryggelse

Bek. 173 03.03. om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling i forbindelse med naturalisation

Bek. 237 25.03 om ikrafttræden af § 54 i lov for Grønland om visse spil

Bek. 476 17.05 om ændring af den fortegnelse over valgkredse der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bek. 555 25.05 af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf mv

Bek. 585 08.06. for Grønland om undersøgelse af ulykker til søs

Bek. 789 28.05 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om muslinger m m

Bek. 790 08.06. for Grønland om undersøgelse af ulykker til søs

Bek. 864 20.07 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bek. 994 14.10 for Grønland om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

Bek. 995 14.10 for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bek. 1003 26.10 om betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m v i Grønland

Bek. 1056 16.11 om teknisk forskrift om udstyr i skibe

Bek. 1103 24.11 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1106 30.11 om satser pr 1 januar 2012 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1111 01.12. om ikrafttræden af lov for Grønland om visse spil

Bek. 1119 29.11 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bek. 1120 29.11. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1138 5.12 om afgifter af visse spil i Grønland

Bek. 1140 07.12 om ændring af bekendtgørelse om satser pr 1 januar 2012 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1149 9.12 om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens indstitutioner i Grønland (2012)

Bek. 1154 5.12. om fri proces i Grønland

Bek. 1155 05.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1173 12.12 om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bek 1180 12.12. om ændring af bekendtgørelse om pas m v

Bek. 1247 15.12. om ændring af bekendtgørelse om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland

Bek. 1249 14.12 om fri proces i Grønland