2019

Anordninger

A 1324 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 2 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.m.m.

A. 1327 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.m.

A nr. 1328 af 10. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af § 49 i lov om ændring af forskellige lovbestemmelser m.m.m.

A nr. 1329 af 10. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af § 14 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.m..docx

Bekendtgørelser

B 17 04.01 for Grønland om fødevarevirksomheder

B 28 10.01 om skibsdagbøder

B 225 07.03 om uddannelse af kredsdommere

B 371 08.04 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

B 372 08.04 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

B 618 29.05 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande (genstandsbekendtgørelsen)

B 619 03.06 om anvendelse af magt over for indsatte i anstalter (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

B 746 01.07. om ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland

B 747 01.07. om overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

B 748 01.07. om overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark 

B 898 27.08. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 

B 899 27.08. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

B 1275 13.11 om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselslov

B 1375 28.11. om fri proces i Grønland

B 1376 28.11 om retshjælp ved advokater i Grønland

B 1379 28.11 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb iht. lov om erstatningsansvar

B 1380 28.11 om regulering af erstatningsbeløb iht. lov om erstatning fra staten til ofre

B 1411 03.12 om takster for administration pr. 1. januar 2019 iht. lov om arbejdsskadesikring

B 1493 11.12 om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe

Bek. 1115 11.11.19 om kost og drikkevand m.v i fiskeskibe

Bek. 1116 11.11.19 om opholdsrum m.v. i fiskeskibe

Bek. 1274 29.11.19 om onlinekasino

Bek. 1275 29.11.19 om landbaserede væddemål

Bek. 1276 29.11.19 om online væddemål