2015

Love

Lb 805 30.06. af lov om børns retsstilling

Lb 1074 11.09. af lov om gældsbreve

Lb 1075 11.09. af lov om renter ved forsinket betaling m.v

LB 1291 14.11. om statens tjenestemænd i Grønland

LB 1292 14.11. af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland


Anordninger

Anordning nr. 985 af 24. august 2015 om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning nr. 1031 af 24. august 2015 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om sikkerhed til søs

Ab 1078 11.09. om ikrafttræden af lov om erstatningsansvar i Grønland


Bekendtgørelser

Bek. 12 13.01. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1 januar 2005

Bek. 18 13.01. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1 januar 2005

Bek. 143 05.02. for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bek. 302 26.02 om arbejde med udvinding og efterforskning med henblik på udvinding af mineralske materialer i Grønland

Bek. 503 23.04. om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B skibes bygning og udstyr

Bek. 513 23.04. om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser

Bek. 655 12.05. om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland

Bek 656 12.05. om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland

Bek. 826 02.06. for Grønland om mærkning m v af visse fødevarer

Bek. 1221 30.10. om satser pr. 1 januar 2014 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1392 01.12. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1393 01.12 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bek. 1437 01.12. om fri proces i Grønland

Bek. 1438 01.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1646 15.12. for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bek. 1666 15.12 om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds-og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

Bek. 1698 11.12 for Grønland om lodsning m.v.

Bek. 1699 11.12 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

Bek. 1731 17.12. om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland