2020

Love

Lov nr. 1056 af 30. juni 2020 om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Anordninger

Anordning nr. 1658 af 20. november 2020 om ikrafttræden for Grønland af lov om Center for Cybersikkerhed

Anordning nr. 1677 af 24. november 2020 om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret

Anordning nr. 2016 af 18. december 2020 om ikrafttræden for Grønland af visse love om ændring af lov om forsvarets personel

Anordning nr. 2017 af 18. december 2020 om ikrafttræden for Grønland af visse love om ændring af værnepligtsloven

Bekendtgørelser

Bek. 1630 16.11.20 om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på Kriminalforsorgens i Grønlands område (Forlængelse af ophørsklausul)

Bek. 1672 23.11.20 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1797 03.12.20 om takster for administration pr. 1. januar 2021 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1999 af 9. december 2020 for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Bek. 2029 14.12.20 om fri proces i Grønland

Bek. 2030 14.12.20 om retshjælp ved advokater i Grønland (2021)

Bek. 2088 om satser for vederlag til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland

Bek. 2125 14.12.20 for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas